NL FR EN

NUTTIGE NUMMERS

Noodnummer

Politie 101

Dokter van wacht

Spoedgevallendienst AZ Monica Deurne

Spoedgevallendienst AZ Sint-Jozef Malle

Tandarts van wacht

Aids en Soatelefoon

Anonieme Alcoholisten

Antigifcentrum

Brandwondencentrum 

Child Focus 

Druglijn 

Holebifoon 

Kankerfoon 

Kinder- en jongerentelefoon (awel) 

Meldpunt bejaardenmishandeling 

Misbruik en geweld 

Rode Kruis 

Slachtofferhulp

Zelfmoordlijn

112

101

0900 100 05

03 320 57 11

03 380 20 80

0903 39969

078 15 15 15

03 239 14 15

070 245 245

02 268 62 00

116 000

078 15 10 20

0800 99 533

0800 15 800

102 

078 15 15 70

1712

105

014 23 02 42

1813