NL FR EN

WAT ALS IK MEDICATIEVOORSCHRIFTEN NODIG HEB?

Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische vraag.

We zorgen er wel voor dat er voldoende voorschriften worden meegegeven tot de volgende consultatie. Hoeveel voorschriften er worden meegegeven gebeurt in afspraak met de patiënt en hangt af van het medisch probleem en de soort medicatie.

Probeer zelf zoveel mogelijk in het oog te houden wanneer de medicatie bijna op is zodat er tijdig een afspraak kan gemaakt worden.


WAT ALS IK EEN MEDISCH ATTEST NODIG HEB?

Indien er attesten moeten worden ingevuld vragen we de patiënten om hiervoor langs te komen.

Probeer de nodige attesten al mee te nemen op de consultatie indien mogelijk.

Er zijn bijzonder veel verschillende attesten en die moeten correct worden ingevuld. Voor de artsen is het telefonisch niet altijd duidelijk om welk attest het gaat en welke gegevens er moeten worden op ingevuld. Vandaar het belang om hiervoor langs te komen om problemen achteraf te vermijden.


WAT IS EEN HAIO?

Een huisarts-in-opleiding is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Gedurende 2 jaar moet de haio zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Dit doet hij in een erkende opleidingspraktijk. De haio ziet zelf patiënten. Echter alles wat de haio doet bespreekt hij met de praktijkopleider, uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de haio verslag uit over zijn werkzaamheden. Zo blijft uw huisarts dus altijd op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. Als u dat wenst kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht.HEB IK VRIJE KEUZE VAN ARTS IN DE GROEPSPRAKTIJK?

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur.

Indien de arts van uw keuze echter niet (meer) beschikbaar is, of in geval van urgentie, zal je voorgesteld worden een collega van de groepspraktijk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk medisch dossier dat door alle artsen van de praktijk kan geraadpleegd worden.


WAT IS GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING?

De vooruitgang in het elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) staat niet stil…

In de toekomst zal er ook meer en meer uitwisseling van medische gegevens gebeuren vanuit uw dossier naar andere hulpverleners (bv wachtdokter, spoeddienst, apotheker,…). Deze gegevens zijn dan enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Het betreft enkel gegevens over chronische medicatie en uw medische voorgeschiedenis.

We zijn van mening dat dit belangrijk is en uw gezondheid zeker ten goede komt.

Als u dit niet wenst, gelieve ons dit te melden.