NL FR EN

PRAKTIJKREGLEMENT

Beste patiënten,

Als groepspraktijk proberen we ervoor te zorgen dat de patiënten bij een dringend probleem de dag zelf geholpen kunnen worden. Het is dan wel niet altijd mogelijk om daarvoor een specifieke arts te vragen. Alle artsen in onze praktijk delen wel het dossier en er is dagelijks overleg. Hierdoor kunnen we allen op de hoogte zijn van de specifieke medische situatie van de patiënten.

Kijk verder hieronder voor informatie betreffende:

    - Bloedresultaten

    - Medicatie

    - Invullen attesten

    - Huisbezoeken

    - Afspraken 

    - Dossiers


MEDICATIE

Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische vraag.

We zorgen er wel voor dat er voldoende voorschriften worden meegegeven tot de volgende consultatie. Hoeveel voorschriften er worden meegegeven gebeurt in afspraak met de patiënt en hangt af van het medisch probleem en de soort medicatie.

Probeer zelf zoveel mogelijk in het oog te houden wanneer de medicatie bijna op is zodat er tijdig een afspraak kan gemaakt worden.


INVULLEN ATTESTEN

Indien er attesten moeten worden ingevuld vragen we de patiënten om hiervoor langs te komen.

Probeer de nodige attesten al mee te nemen op de consultatie indien mogelijk.

Er zijn bijzonder veel verschillende attesten en die moeten correct worden ingevuld. Voor de artsen is het telefonisch niet altijd duidelijk om welk attest het gaat en welke gegevens er moeten worden op ingevuld. Vandaar het belang om hiervoor langs te komen om problemen achteraf te vermijden.


HUISBEZOEKEN

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen, is de praktijk zelf.
Indien u om een bepaalde reden onmogelijk tot in de praktijk kan geraken, kan u een huisbezoek vragen.
We vragen om dit indien mogelijk vóór 9.30 uur ’s morgens aan te vragen.

Als er een huisbezoek wordt aangevraagd voor de dag zelf kunnen wij geen exact bezoekuur meedelen. Als het dringend is kan dit aan onze assistente gemeld worden en dan komt de arts die het snelst beschikbaar is. 


AFSPRAKEN

Als je een afspraak wil maken kan dit telefonisch of via onze website. Via de website is het gemakkelijk om een overzicht van de agenda's van de verschillende artsen te raadplegen. Het volstaat om een account aan te maken onder de rubriek Consultaties.

We willen het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk laten verlopen, zodat U zo weinig mogelijk moet wachten.

Daarom zouden we U willen vragen:

  • Kom tijdig op Uw Afspraak en heb begrip dat indien de afspraak gemaakt is voor één patiënt, er dan ook slechts één patiënt onderzocht en behandeld kan worden
  • Gelieve meerdere afspraken te maken indien U met meer dan één persoon op raadpleging komt.
  • Indien U consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt bv. voor een ECG, behandeling van een wrat, een gesprek,…, gelieve dit dan ook te vermelden bij het maken van de afspraak. Zo kan hiervoor voldoende tijd voorzien worden. 
  • Bespreek op één consultatie slechts één probleem.


DOSSIERS

De artsen in onze praktijk delen het dossier van alle patiënten. Op die manier zijn we ten allen tijde op de hoogte van de medische situatie. We proberen zoveel mogelijk digitaal te werken en zo weinig mogelijk papieren bij te houden. 

Als er een consultatie bij een specialist of in het ziekenhuis plaatsvindt, geef dan zeker de gegevens van onze praktijk door, zodat de brieven via de computer kunnen worden doorgestuurd.